ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení pacienti,

v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 Vás v níže uvedeném dokumentu informujeme, za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů máte.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY - GDPR

Vážení pacienti,

v souvislosti s platností nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), který od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, jsme nuceni ukončit následující formy poskytování informací spadajících mezi chráněné údaje dle GDPR.

1) Sdělování informací souvisejících se zdravotním stavem pacienta telefonicky

Upozorňujeme, že telefonicky budeme podávat informace volajícímu, jen po předchozím písemném uzavření souhlasu, jehož nezbytnou součástí bude uvedení hesla, které bude před poskytnutím informací touto formou po volajícím vyžadován.

Dále upozorňujeme, že může dojít k omezení příležitosti poskytnutí informací (byť budete znát heslo) v okamžiku, kdy v ordinacích probíhá lékařská činnost pro jiného pacienta, který nesmí být přítomen sdělování cizích osobních údajů.

2) Sdělování informací souvisejících se zdravotním stavem pacienta elektronicky mailem

Upozorňujeme, že nebudeme odpovídat na příchozí emaily a sdělovat informace spadající mezi chráněné údaje dle GDPR z jiných emailových adres než z adresy, která bude součástí písemného souhlasu, nám uděleného pacientem. Souhlasem zároveň potvrdíte, že souhlasíte s používáním této nezabezpečené formy komunikace s Vámi, jako s pacientem.

Pokud i nadále požadujete tyto formy sdělování informací, je nezbytné, vyplnit a podepsat souhlas. Formulář je k dispozici v našich ordinacích nebo na našich webových stránkách https://mudr-josef-korinek.webnode.cz Vyplněný a podepsaný souhlas z webových stránek předejte v ordinaci k zaevidování.

Dále upozorňujeme, že od 25.5.2018 NEBUDEME předávat (posílat) jakoukoliv tištěnou zdravotnickou dokumentaci (výpis, recept, žádanka, ..) byť i v zalepené obálce "po někom" (kamarád, kolega z práce, apod.), pokud není dotyčná osoba uvedena ve zdravotnické dokumentaci pacienta!!!

SOUHLAS PACIENTA

ODVOLÁNÍ SOUHLASU