PŘÍSTROJOVÁ ZDRAVOTICKÁ TECHNIKA 

V našich ordinacích máme toto zdravotnické vybavení :

Přístroj na měření INR - tedy zjednodušeně na měření "ředění" krve při užívání Warfarinu. Pacient tak nemusí dojíždět na vyšetření do nemocnice, kde mu ráno nabrali krev a druhý den musel jet znovu pro výsledek nebo si o něj alespoň zavolat. Zde známe výsledek za 5 minut a z ordinace odchází s nastaveným dávkováním Warfarinu. 


Glukometr - je přístroj, který stanovuje hladinu glykemie - krevního cukru. Znát a kontrolovat hladinu krevního cukru by měli všichni diabetici. Díky tomu mají svou nemoc lépe pod kontrolou a předcházejí závažným komplikacím tohoto onemocnění. Kromě přístroje k měření glykemie je nezbytné také příslušenství jako jsou proužky a lancety (jehly pro odběrová pera), které jsou na jedno použití.

EKG - při EKG je vyšetřována elektrická srdeční aktivita. Výsledné hodnoty jsou zaznamenány do grafu na milimetrovém papíře, kterému se odborně říká elektrokardiogram. Křivka v grafu pak udává změnu elektrického napětí mezi dvěma body za určitou časovou jednotku. EKG patří mezi hlavní vyšetřovací metody v interní medicíně, neboť poskytuje lékaři mnoho důležitých informací o funkci srdce jeho pacienta. Navíc je velmi rychlé a pacienta nijak nezatěžuje.


Oxymetr - velmi citlivý pulzní prstový oxymetr pro rychlé a přesné měření SpO2 a srdečního pulzu i při nízké krevní perfuzi.


TK Holter - je měření krevního tlaku a pulzu v pravidelných předem daných intervalech po dobu 24 hodin a hodnoty jsou zaznamenávány do paměti přístroje. Po ukončení monitorování se celý záznam z přístroje přepíše na pevný disk počítače, kde je potom automaticky vyhodnocen a následně revidován a opraven lékařem. Měření probíhá automaticky v běžném denním režimu, při běžných činnostech i v období spánku. Z naměřených hodnot jsou následně vypočteny průměry za období dne, spánku a za celé období 24 hodin, vyhledány maximální a minimální tlaky. Jednotlivé hodnoty i vypočtené průměry umožňují s jistotou stanovit či vyloučit hypertenzi (vysoký krevní tlak), stanovit závažnost hypertenze a její rizikovost. Toto vyšetření odliší skupinu pacientů se zvýšeným tlakem u lékaře a normálními hodnotami v domácích podmínkách ( syndrom bílého pláště).


Defibrilátor - je lékařský přístroj k defibrilaci pacienta při kardiopulmonární resuscitaci, který elektrickým výbojem obnoví správnou činnost srdce. Při komorové tachykardii nebo fibrilaci komor není srdce schopno plnit svou funkci kvůli nekoordinovaným stahům. V těchto případech se defibrilací přeruší nežádoucí stav pomocí silného elektrického výboje, aby se srdce mohlo znovu správně rozběhnout. Defibrilátor může zachránit lidský život!


Ambuvak - slouží k suplované dechové činnosti při zástavě dechové činnosti organismu a podporuje oživování pacienta podáváním kyslíku. 


Tonometr - je přístroj, kterým se měří krevní tlak tzv. nepřímou metodou. Lidé by měli pravidelně docházet za praktickým lékařem a nespoléhat se pouze na domácí měření. Lékař tlak změří přesněji, obvykle rtuťovým tlakoměrem.